Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Usługi

 

W związku licznymi zapytaniami, wprowadzamy dostep do bazy ebooków i audiobooków.

Instrukcja korzystania z Legimi

Aby pobrać ebooka lub audiobooka: Należy być czytelnikiem Biblioteki i posiadać aktywne konto

Następnie wejdź na stronę https://www.legimi.pl/lubelskie/, wpisz otrzymany kod i zaakceptuj regulamin.

Zarejestruj się podając nazwę użytkownika, adres e-mail i hasło.

Otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć.

Pobierz bezpłatną aplikację Legimi – iOS, iPhone, iPad, Android, Windows, Windows 8 lub 10. Wspierane są niektóre czytniki ebooków (oprócz Kindle).

Kod jest aktywny przez 30 dni, licząc od daty zalogowania.

Należy zalogować się w danym miesiącu otrzymania kodu. Po wygaśnięciu kodu wejdź ponownie na stronę https://www.legimi.pl/lubelskie/, zaloguj się, wpisz kolejny kod i zsynchronizuj dane.

 Kody dystrybuowane są przez bibliotekę na początku każdego miesiąca. 

Liczba kodów jest ograniczona.

 

Drukowanie, skanowanie i usługa ksero w naszej bibliotece.
Czytelnia multimedialna umożliwia korzystanie z ksero:
(koszt wydruku - format A4- 50 groszy/strona)
Korzystanie z drukarki monochromatycznej:
(koszt wydruku - format A4- 50 groszy/strona)
Czytelnia multimedialna umożliwia również korzystanie ze skanera bezpłatnie.

 

Książka na telefon

To nowa usługa skierowana do osób chorych, starszych(powyżej 70 roku życia i niepełnosprawnych, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do biblioteki. Wybrane pozycje z księgozbioru biblioteki zamawiać można w godzinach 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki, natomiast dostarczanie książek odbywa się w środy między godz. 10:00 a 15:00.

Działamy również w tej trudnej dla wszystkich sytuacji jaką jest pandemia Covid-19, zachowujemy wszelkie środki ostrożności, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno naszym pracownikom jak i odbiorcom usługi. Książki, które są dostarczane musiały przejść kwarantannę oraz każdorazowo wracając od czytelnika są ponownie jej poddawane. Jeśli jesteś osobą, która ma trudności w poruszaniu się lub osobą starszą, warto skorzystać z takiej możliwości. Jeśli przebywasz obecnie na kwarantannie nie ma możliwości, aby skorzystać z naszej usługi, natomiast jeśli posiadasz już książki, które są do zwrotu poinformuj nas telefonicznie o swojej sytuacji. 

REGULAMIN USŁUGI „Książka na telefon”


 

§ 1.

1. Usługa „Książka na telefon” skierowana jest do osób starszych(powyżej 70 roku życia), chorych, niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkałych na terenie Rejowca.

2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.

3.Książki można zamawiać telefonicznie codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00.
tel. (82) 56 88 688

4. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rejowcu raz w tygodniu – w środę.

5. Przy zapisie Czytelnik powinien:

a) okazać aktualny dokument tożsamości,

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rejowcu.

6. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach uprawnień wynikających z Ustawy o bibliotekach, przepisów Ustawy o statystyce bibliotecznej i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – RODO).

7. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

§ 2.

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 10 woluminów (literatury popularno-naukowej, beletrystyki).

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.

3. Termin zwrotu wypożyczonej książki może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.

§ 3.

1. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze lektury.

§ 4.

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.

3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.

4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

5. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej wartości i przydatną dla Biblioteki.

§ 5.

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z usługi „Książka na telefon”.

2. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.

3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rejowcu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 roku.


 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek   8.00-16.00

 

Wtorek            8.00-17.00  
Środa             8.00- 16.00  
Czwartek        8.00-16.00  
Piątek             8.00- 16.00  
   

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny